Δίχως Όρια Ενίσχυση των Γυναικών

Supported by the ERASMUS+

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΜΑΛΤΑ 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΜΑΛΤΑ 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΜΑΛΤΑ 2017 Το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive: Tools for the motivation of enterprising disabled women είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίδιο του  Erasmus + KA2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Ένα από τα παραδοτέα του προγράμματος 100Mirrors Inclusive είναι η οργάνωση ενός ΣεμιναρίουContinue Reading ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΜΑΛΤΑ 2017

Font Resize