ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

Γι αυτό το πρόγραμμά μας είναι σπουδαίο!

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Ενθαρρύνουμε τις Γυναίκες με Αναπηρία να βελτιώσουν την δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προωθούμε την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα για γυναίκες με αναπηρία

COACHING

Coaching και mentoring από πετυχημένες γυναίκες με αναπηρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα 100 Mirrors Inclusive: Tools for the motivation of enterprising disabled women, στο πλαίσιο του Erasmus +, Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο προωθεί την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα που αφορά Γυναίκες με Αναπηρία, αναπτύσοντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στο coaching, το mentoring και το job shadowing για γυναίκες που επιθυμούν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του προγράμματος είναι ότι το coaching και το mentoring θα γίνουν από πετυχημένες γυναίκες με αναπηρία, υποστηριζόμενες από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
Header button label:ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΡΧΙΚΗ

Το πρόγραμμα 100 Mirrors Inclusive: Tools for the motivation of enterprising disabled women, στο πλαίσιο του Erasmus +, Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο προωθεί την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα που αφορά Γυναίκες με Αναπηρία, αναπτύσοντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στο coaching, το mentoring και το job shadowing για γυναίκες που επιθυμούν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του προγράμματος είναι ότι το coaching και το mentoring θα γίνουν από πετυχημένες γυναίκες με αναπηρία, υποστηριζόμενες από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ