Το EUROFORTIS επισκέφτηκε το Riga State Technical School

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 το “Eurofortis” επισκέφτηκε το Riga State Technical school. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, οι επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών και ειδικών πληροφορήθηκαν από το “Eurofortis” για τους σκοπούς και του στόχους του τα νέα και τρέχοντα προγράμματά του. Το “Eurofortis” αξιοποίησε το χρόνο για να συζητήσει για προγράμματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σχετικά με το πρόγραμμα 100 Mirrors Inclusive τους στόχους, τους σκοπούς, την ομάδα-στόχο και τα αποτελέσματά του.
Επιπλέον έγινε συζήτηση για τους διαφόρους τρόπους με τους οποίους οι ειδικοί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα projects και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος για να βελτιώσουν την καθημερινή δουλειά τους. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο βασικό target group και στην μάθηση βασισμένη στην εργασία Work Based Learning (WBL).