“Eurofortis” odwiedziła Państwową Szkołę Techniczną w Rydze

W dniu 9 października 2017 r. “Eurofortis” odwiedziła Państwową Szkołę Techniczną w Rydze. Podczas tej wizyty, specjaliści zaangażowani w VET (kształcenie i szkolenie zawodowe), w tym nauczyciele i trenerzy (ogółem było 10 uczestników), zostali poinformowani o “Eurofortis” – ich głównych celach, bieżących projektach i aktualnościach. “Eurofortis” wykorzystał także czas, aby porozmawiać o projektach dotyczących edukacji i przedsiębiorczości inkluzywnej, informując uczestników o projekcie 100 Mirrors Inclusive – głównych celach, grupie docelowej i rezultatach.

Ponadto omówiono różne sposoby, w jakie specjaliści VET mogą angażować się w różne projekty i
wykorzystywać rezultaty projektów w celu poprawy swojej codziennej praktyki zawodowej. Biorąc pod
uwagę główną grupę docelową, sektor i instytucję, szczególny nacisk położono na projekty związane z
nauką opartą na pracy (WBL).

Opublikowany w News