Czy jako osoba z przewlekłą chorobą mogę zdobyć zatrudnienie?

Czy jako osoba z przewlekłą chorobą mogę zdobyć zatrudnienie? Jakie są moje prawa w pracy? Jak
pokonać przeszkody napotykane w miejscu pracy?

Na 3. warsztacie "Świadomość i integracja zawodowa osób z chorobami reumatycznymi" (13 stycznia 2018 r., Centrum Kultury Gminy Miejskiej Ateny), Pani Angeliki Manioti, Kierownik Centrum
Kształcenia Kształcenia Ustawicznego, KSDEO. "EDRA", przedstawiła projekt ERASMUS+ 100 Mirrors Inclusive. Pani Manioti mówiła o prawie do wiedzy i wartości włączenia w kształceniu dorosłych, zwłaszcza kobiet niepełnosprawnych, aby zmotywować osoby niepełnosprawne do przedsiębiorczości.

Opublikowany w News