O PROJEKCIE

Niniejszy projekt 100Mirrors Inclusive jest kontynuacją dwóch innych projektów UE: 100Mirrors i 100Mirrors Extended, w których uczestniczyło 10 krajów UE: Hiszpania, Włochy, Francja, Rep. Czech, Grecja, Holandia, Austria, UK, Polska i Słowenia.  Głównym celem poprzednich projektów było podkreślenie i pokazanie modeli / przykładów przedsiębiorczych kobiet (lustra) w jakimkolwiek zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli szkół wyższych i doradców zawodowych, w celu przedstawienia treści projektu jako zasobów edukacyjnych.
Zgodnie z priorytetowymi celami Programu Erasmus + projekt 100Mirrors Inclusive zaprezentuje kobiety z niepełnosprawnościami z 5 krajów europejskich (Hiszpania, Polska, Grecja, Łotwa i Malta), w sumie w projekcie ponownie zaangażowanych zostanie 100 kobiet z niepełnosprawnościami, które będą modelami dla innych kobiet, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wzmocnić swoje umiejętności twórcze i przedsiębiorcze. Rezultaty projektu:
• Raport na temat przedsiębiorczości inkluzywnej, obecna sytuacja niepełnosprawnych kobiet w krajach partnerskich i w Europie, ich potrzeby szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.
• 100 Mirrors – portrety niepełnosprawnych kobiet
• Przewodnik jak doradzać niepełnosprawnym kobietom w rozwijaniu przedsiębiorczości inkluzywnej
• Szkolenie e-learningowe oparte na przewodniku
• Podręcznik Przedsiębiorczości Inkluzywnej

Szkolenie e-learningowe na temat przedsiębiorczości inkluzywnej. Projekt jest interesujący dla następujących grup docelowych:

Kobiet z niepełnosprawnością chcących rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze, rozpocząć działalność gospodarczą lub doradczą, i / lub współpracować na stanowiskach kierowniczych w już istniejących firmach lub firmach doradczych;
Niepełnosprawnych przedsiębiorczyń, które chcą pomagać innym niepełnosprawnym kobietom rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze lub szukają niepełnosprawnych kobiet do swojej firmy na stanowiska kierowniczych po okresie coachingu i job shadowingu;
Organizacji szkolących kobiety z niepełnosprawnością i ich trenerów (w szerszym znaczeniu: doradców zawodowych, trenerów, pedagogów)
Innych: stowarzyszeń kobiet niepełnosprawnych, trenerów szkoleń z przedsiębiorczości, stowarzyszeń przedsiębiorców, decydentów.