PAR PROJEKTU

Pašreizējais 100Mirrors Inclusive tika izveidots Eiropas projekta “100Mirrors Extended” (kas balstīts uz projektu “100Mirrors Project”) ietvaros, kurā piedalījās partneri no 8 Eiropas dalībvalstīm (Lielbritānijas, Itālijas, Austrijas, Slovēnijas, Čehijas, Nīderlandes, Grieķijas un Spānijas). Iepriekšējā projekta galvenais mērķis bija izcelt un parādīt uzņēmīgu sieviešu (Mirrors, jeb atspulgi) modeļus un piemērus jebkurā darbības jomā, liekot akcentu uz augstākās izglītības skolotājiem un karjeras konsultantiem, ar mērķi atainot projekta saturu kā izglītojošu materiālu. Balstoties uz Erasmus+ programmas prioritātēm, projektā 100Mirrors Inclusive tiks izvēlētas sievietes-uzņēmējas ar invaliditāti no 5 Eiropas valstīm (Spānijas, Polijas, Grieķijas, Latvijas un Maltas), kopā savedot 100 sievietes-uzņēmējas ar invaliditāti (jeb atspulgus), kas kalpos kā paraugs citām, kas vēlas uzsākt savu biznesu vai stiprināt savas radošās spējas un uzņēmējdarbības prasmes. Projekta rezultāti ir balstīti uz šiem galvenajiem devumiem:

Attiecīgo vajadzību un jaunāko tendenču izpētes ziņojums, kas veikts pielietojot dokumentācijas analīzi, kā arī aptaujas un intervijas, lai apkopotu detalizētu informāciju par iekļaujošo uzņēmējdarbību un reālo situāciju Eiropas valstīs sievietēm ar invaliditāti.

Ir apkopoti dati internetā ar sievietēm-uzņēmējām ar invaliditāti no katras dalībvalsts: sieviešu portreti, kas iztulkoti dažādās valodās, tai skaitā video intervijas ar angļu subtitriem.

Palīgmateriāls kā vadīt koučingu sievietēm ar invaliditāti, lai veicinātu viņās uzņēmējprasmju palielināšanos.

Palīgmateriāla e-versija.

Rokasgrāmata, lai palīdzētu tās lasītājai novērtēt un paaugstināt savas uzņēmējspējas.

Rokasgrāmatas e-versija.

Šādi projekts var būt interesants:

Sievietēm ar invaliditāti, kas vēlas attīstīt savas uzņēmējdarbības prasmes, lai uzsāktu biznesu vai konsultētos par kādām noteiktām darbībām, vai sadarbotos ar jau esošiem uzņēmumiem un konsultāciju grupām, ieņemot vadošos amatus.

Sievietēm-uzņēmējām ar invaliditāti, kas vēlas palīdzēt citām sievietēm ar invaliditāti attīstīt savas uzņēmējspējas, kā arī atrodot sev komandas biedres, kas sadarbotos un strādātu vadošajos amatos viņu uzņēmumos, pēc koučinga un darba “ēnošanas” procesu norises.

Organizācijas, kas apmāca sievietes ar invaliditāti un viņu trenerus (plašākā nozīmē: karjeras konsultanti, kouči, pasniedzēji).

Citi: sieviešu ar invaliditāti asociācijas, organizācijas, kas apmāca trenerus un pasniedzējus, uzņēmēju asociācijas, augstākās organizācijas un personas, kas pieņem lēmumus saistībā ar invaliditātes jautājumiem.