Mūsu mērķi

Iemesli, kāpēc mūsu projekts ir lielisks!

IEDROŠINOŠS

Iedrošināt sievietes ar invaliditāti stiprināt savas radošās un uzņēmējdarbības prasmes

IEKĻAUJOŠS

Veicināt iekļaujošu uzņēmējdarbību sievietēm ar invaliditāti

KOUČINGS

Koučings un mentorings, ko pasniedz citas veiksmīgas sievietes-uzņēmējas ar invaliditāti

PAR

100 Mirrors Inclusive: Erasmus+ atbalsta rīks, ar kā palīdzību motivēt uzņēmīgas sievietes ar invaliditāti. Projekts ir veidots iekļaujošas uzņēmējdarbības veicināšanai sievietēm ar invaliditāti, izstrādājot metodoloģiju, kas balstīta uz koučingu un mentoringu, un darbu "ēnošanu" sevietēm ar invaliditāti, kas vēlas kļūt par uzņēmējām. Viens no svarīgākajiem šī projekta punktiem ir tas, ka koučingu un mentoringu ar treneru – speciālistu – palīdzību izstrādās un īstenos sievietes-uzņēmējas ar invaliditāti.
Header button label:UZZINĀT VAIRĀKUZZINĀT VAIRĀK

SĀKUMS

100 Mirrors Inclusive: Erasmus+ atbalsta rīks, ar kā palīdzību motivēt uzņēmīgas sievietes ar invaliditāti. Projekts ir veidots iekļaujošas uzņēmējdarbības veicināšanai sievietēm ar invaliditāti, izstrādājot metodoloģiju, kas balstīta uz koučingu un mentoringu, un darbu “ēnošanu” sevietēm ar invaliditāti, kas vēlas kļūt par uzņēmējām. Viens no svarīgākajiem šī projekta punktiem ir tas, ka koučingu un mentoringu ar treneru – speciālistu – palīdzību izstrādās un īstenos sievietes-uzņēmējas ar invaliditāti.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

PARTNERI

Mēs meklējam tieši tevi!