KAPACITĀTES CELŠANAS SEMINĀRS – MALTĀ, 2017

KAPACITĀTES CELŠANAS SEMINĀRS – MALTĀ, 2017

100Mirrors Inclusive: Iekļauj motivēšanas rīkus sieviešu ar invaliditāti uzņēmības veicināšanai. Tas ir ES finansēts projekts Erasmus+ KA2 programmas ietvaros – Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa. Kā viens no projekta 100Mirrors Inclusive rezultātiem ir organizētais Kapacitātes celšanas seminārs Maltā no 23.-29. aprīlim (2017). Mācības notika Luzzu konferences telpās, Qawras pilsētā.

Šī augstā līmeņa semināra mērķis bija organizēt starptautiska līmeņa informācijas apmaiņu par iekļaujošās uzņēmējdarbības procesiem Eiropas Savienībā, un par veidiem, kā var tikt izmantoti ES struktūrfondi, gūstot atbalstu vienlaicīgi gan uzņēmējdarbībai, gan sociālajai iekļaušanai.

Seminārā piedalījās 22 dalībnieki, lai apmainītos pieredzē un pārrunātu kopējās problēmas, kas saistās ar stratēģijas, programmas un kopējo darbību attīstību. Jo īpaši tika apsvērti veidi, kā iekļaujošās uzņēmējdarbības stratēģijas tiek sasaistītas ar lielāko daļu izstrādātajām politikām, tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība un prasmes un ekonomiskā izaugsme. Dalībniekiem tika dota iespēja iepazīstināt pārējos ar sevi un savu nodarbošanos, kā arī prezentēt savas izstrādātās programmas un politikas diskusijas daļā.

Dalībnieki viesojās Informācijas Tehnoloģiju Pieejamības fondā (F.I.T.A.), kur tos uzņēma Stenlijs Debono FITA izpilddirektors un citi organizācijas biedri. Tika novadīta prezentācija par organizācijas darbības virzieniem, un pēcāk tika dota iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Dalībnieki viesojās vēl kādā vizītē pie – Personu ar Invaliditāti Tiesību komisijā (CRPD), kur Ms. Roda Garlanda novadīja prezentāciju un nelielu ekskursiju ēkā. Līdztekus mācību aktivitātēm un izbraukumiem, vakaros dalībniekiem bija iespēja savstarpēji socializēties un aplūkot dažādas interesantas vietas skaistajā Maltas salā.