BUDOWANIE POTENCJAŁU – SEMINARIUM MALTA 2017

BUDOWANIE POTENCJAŁU – SEMINARIUM MALTA 2017

100Mirrors Inclusive: narzędzia do motywacji kobiet przedsiębiorczych z niepełnosprawnościami to projekt finansowany przez UE w ramach programu Erasmus + KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jako jeden z elementów projektu 100Mirrors Inclusive zorganizowano seminarium na temat zwiększania zdolności na Malcie w dniach od 23 do 29 kwietnia 2017 r. Szkolenie odbyło się na w sali konferencyjnej Luzzu w miejscowości Qawra.

Celem tego seminarium na temat budowania potencjału wysokiego szczebla była międzynarodowa wymiana informacji na temat działań na rzecz przedsiębiorczości inkluzywnej w całej Unii Europejskiej oraz sposobów wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej do wspierania działań, które łączą promowanie przedsiębiorczości i włączenia społecznego.

Seminarium poświęcone budowaniu potencjału pomogło 22 uczestniczkom w wymianie doświadczeń i omówić wspólne zagadnienia dotyczące opracowywania strategii, programów i działań. W szczególności rozpatrywano włączanie strategii przedsiębiorczości inkluzywnej do głównego nurtu polityk w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i umiejętności oraz wzrostu gospodarczego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami innych i przedstawić własne programy i polityki w ramach dyskusji.

Uczestnicy odwiedzili Fundację Dostępu Technologii Informacyjnych (F.I.T.A.), gdzie zostali przywitani przez pana Stanleya Debono, prezesa FITA i innych pracowników. Zapoznali się z działalnością tej organizacji, a także mieli okazję zadać pytania. Uczestnicy odbyli kolejną wizytę w Komisji Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD), gdzie Pani Rhoda Garland bardzo uprzejmie zorganizowała prezentację i zwiedzanie biura. Poza zajęciami szkoleniowymi i wizytami terenowymi uczestnicy mieli też trochę czasu, aby porozmawiać wieczorami i zwiedzić interesujące miejsca na pięknej wyspie Malty.

 

 

Opublikowany w News