“Eurofortis” viesojās Rīgas Valsts tehnikumā

2017. gada 9. oktobrī biedrība “Eurofortis” viesojās Rīgas Valsts tehnikumā. Šīs vizītes laikā biedrība “Eurofortis” informēja profesionāļus, kuri darbojas profesionālās izglītības laukā, tostarp skolotājus un speciālistus, (kopā šo tikšanos apmeklēja 10 dalībnieki) par biedrības darbību – galvenajiem mērķiem, aktuālajiem projektiem un jaunumiem. Tikšanās laikā tika pieminēti projekti, kas saistīti ar iekļaujošu izglītību un uzņēmējdarbību, tādējādi šīs vizītes laikā speciālistiem tika dota iespēja uzzināt vairāk arī par 100 Mirrors Inclusive projektu – galvenajiem mērķiem, projekta rezultātiem un jaunumiem.

Papildus, tika apspriesti veidi, kā profesionālajā izglītībā strādājošie speciālisti var iesaistīties projektos un izmantot projektu rezultātus savā labā. Ņemot vērā šī pasākuma mērķa grupu, nozari un institūciju, īpaša uzmanība tika vērsta uz projektiem, kas saistīti ar darba vidē balstītām mācībām.