ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive στηρίζεται  σ’ ένα άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το “100Mirrors Extended” (που με τη σειρά του βασίζονταν στο πρόγραμμα “100Mirrors Project”) στο οποίο συμμετείχαν εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες ( Βρετανία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Ολλανδία, Πολωνία, Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία) . Το βασικό αντικείμενο των προηγούμενων προγραμμάτων ήταν να προβάλουν μοντέλα/παραδείγματα γυναικών επιχειρηματιών (Καθρέπτες) σε διάφορους τομείς, εστιάζοντας κυρίως σε Εκπαιδευτικούς στην Ανώτατη Εκπαίδευση και σε Συμβούλους Καριέρας, με σκοπό να παρουσιάσουν το περιεχόμενο του προγράμματος ως Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.
Ακολουθώντας τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος Erasmus+ , το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive θα επιλέξει συνολικά 100 Γυναίκες με Αναπηρία από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Λετονία και Μάλτα), οι οποίες είναι εξαιρετικά ενεργές στον επιχειρηματικό / επαγγλματικό στίβο και δύνανται να  αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση  για άλλες γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους ή να ενδυναμώσουν τις δημιουργικές και επιχειρηματικές δεξιότητές τους.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, βασίζονται στα κύρια παραδοτέα του, που είναι:

Μια έκθεση αναγκών και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που αφορούν στη  συλλογή πληροφοριών για την συμπλεριληπτική επιχειρηματικότητα και τη θέση των γυναικών με αναπηρία, τόσο στις συμμετέχουσες χώρες, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ένα άλμπουμ επιχειρηματιών γυναικών με αναπηρία από κάθε χώρα διαθέσιμη στο ίντερντετ: με πορτραίτα γυναικών μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες που περιλαμβάνουν και βίντεο με υπότιτλους στα Αγγλικά.
Ένας Οδηγός Coaching για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά  οι Γυναίκες με Αναπηρία.
Μια ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού αυτού.
Ένα Εγχειρίδιο που βοηθά στην εκτίμηση και ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών με Αναπηρία
Μια ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου

Συνεπώς το πρόγραμμα μπορεί να ενδιαφέρει:

Γυναίκες με αναπηρία που θέλουν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ικανότητές τους για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή μια δραστηριότητα ή/και να συνεργαστούν με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς.
Γυναίκες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και επιθυμούν να βοηθήσουν άλλες γυναίκες με αναπηρία στην βελτίωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων μετά από μια περίοδο coaching και job shadowing
Οργανισμούς κατάρτισης γυναικών με αναπηρία και τους εκπαιδευτές τους (επίσης, σύμβουλους καριέρας, coaches, εκπαιδευτές)
• Άλλους οργανισμούς ή ενώσεις γυναικών με αναπηρία, οργανισμούς Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Επιχειρηματικές Ενώσεις, Φορείς Λήψης Αποφάσεων