πλατφόρμα ηλεκτρονικής

Καλωσήλθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του 100 Mirrors Inc.

Ως μια γυναίκα που έχετε διαπιστώσει την ευκαιρία για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και πώς μπορεί να γίνει αυτό, είστε μέλος ενός από τα πιο ενδιαφέροντα γκρουπ στην Ευρώπη, μπορείτε να γίνεται μια από τις Ευρωπαίες γυναίκες επιχειρηματίες.

Άνθρωποι που επιχειρούν όπως εσείς, είστε πολύ σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη και απασχόληση και την διατήρηση και βελτίωση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Οι γυναίκες με αναπηρία δεν πρέπει να μείνουν πίσω και πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για να γίνουν επιχειρηματίες εφόσον το επιθυμούν.

Αυτή η κατάρτιση είναι ένα φρέσκο, νέο, ενεργητικό πρόγραμμα, με καινοτόμο περιεχόμενο που θα σας εισάγει σε δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει κανείς επιχειρηματίας. Σκοπεύει να συμβάλλει στην αυτό-ανάπτυξή σας και σε συμπεριφορές και στις αντίστοιχες προσωπικές ικανότητες.

Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα βρείτε ακόμη και άλλα υλικά:

  1. Ένα Οδηγό για το πώς καθοδηγούνται γυναίκες με αναπηρία για να αναπτύξουν συμπεριληπτική επιχειρηματότητα.
  2.  Ένα Εγχειρίδιο συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας που βοηθά τον αναγνώστη να αξιολογήσει και βελτιώσει την επιχειρηματικότητά του.

Για πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης

Ελπίζουμε να απολαύσετε το πρόγραμμα και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επιχειρηματικό σας ταξίδι