6 czerwiec 2017, Uniwersytet Rzeszowski

Konferencja przedstawiła projekt 100Mirrors INC i jego wyniki: aktualny stan wiedzy, najlepsze praktyki w zakresie mentoringu, coachingu, możliwości uczenia się w miejscu pracy, przewodniki i ich wersje elektroniczne, które będą dostępne na platformie e-learningowej i jak poprawi ona liczbę trenerów, mentorów, trenerów i kobiet niepełnosprawnych, którzy z niej korzystają, w trakcie trwania projektu i później. Celem konferencji było poinformowanie członków grup docelowych o projekcie i zaangażowanie ich w nadchodzącego pilota. Uczestniczyło w niej 20 uczestników konferencji. Konferencja została zorganizowana na wczesnym etapie życia projektu, aby zapewnić lepszą promocję.

Opublikowany w News