Δίχως Όρια Ενίσχυση των Γυναικών

Supported by the ERASMUS+

Παρουσίαση του προγράμματος 100MIRRORS INCLUSIVE στο 3ο WORKSHOP της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)

Παρουσίαση του προγράμματος 100MIRRORS INCLUSIVE στο 3ο WORKSHOP της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)

Πώς θα βρω εργασία πάσχοντας από μια χρόνια ασθένεια; Ποια είναι τα δικαιώματά μου στην εργασία; Πώς θα ξεπεράσω τιςContinue Reading Παρουσίαση του προγράμματος 100MIRRORS INCLUSIVE στο 3ο WORKSHOP της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)