Gallery

Zdjęcie warte tysiąc słów

Chcemy zachować każdą wizję, każde spotkanie, każdą chwilę, w której dajemy życie temu projektowi … Praca, dyskusje, tworzenie … Nauka. Sprawiają, że nasze spotkania i działania są długotrwałe dzięki światłu. I że możemy się zobaczyć kiedy tylko chcemy, jak nasze odbicie w lustrze.

Pierwsze spotkanie partnerów-Hiszpania-22-23 listopad