Janina Rębisz

imię i nazwisko : Janina Rębisz


Kraj : Polska


Miasto : Lutoryż


Narodowość : Polskie


wykształcenie : Średnie


Sektor : Usługi i edukacja


Stanowisko w firmie i strona internetowa : Koordynatorka szkoleń w Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Strona internetowa: http://www.popon.pl/

Szkołę podstawową ukończyłam w Lutoryżu w 1968 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończyłam w 1972 roku z wynikiem pozytywnym. Po zdaniu matury uczęszczałam do Studium Medycznego – wydział pielęgniarstwa.
Po ukończeniu Studium podjęłam pracę za granicą w Anglii w szpitalu. Pracowałam tam 3 lata. Po powrocie do Polski w 1977 roku pracowałam w Rzeszowskim przedsiębiorstwie Robót Budowlanych w dziale księgowości.
Od 1998 roku, jako osoba niepełnosprawna pracuję w Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych na stanowisku: specjalista ds. organizacji szkoleń oraz pośrednictwa pracy. Zajmuję się organizacją szkoleń dla pracodawców na tematy związane z prawem pracy, dofinansowania, kontroli, właściwego wypełniania wniosków o dofinasowania. Prowadzę również pośrednictwo pracy i zatrudnienie wspomagane. Uczestniczę w projektach unijnych dotyczących problemów osób niepełnosprawnych, wyjazdach szkoleniowych i konferencjach krajowych i zagranicznych.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych posiada bogate doświadczenie w działalności na rzecz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
POPON jest prawdziwą organizacją pracodawców - został utworzony przez pracodawców i dla pracodawców osób niepełnosprawnych. To właśnie oni, a nie handlowcy, tworzą naszą Organizację.
Nie działamy dla zysku - reprezentowanie interesów pracodawców jest dla nas najważniejsze, nie jest to tylko dodatek do prowadzonej przez nas działalności zarobkowej, ale najistotniejszy cel, sens naszego istnienia.
POPON jest głosem pracodawców - jesteśmy największym zrzeszeniem pracodawców osób niepełnosprawnych. Nasze stanowiska, opinie, uwagi cieszą się największym szacunkiem i poważaniem, zarówno wśród mediów, jak i ustawodawców oraz instytucji.
Nasze doświadczenia i wypracowana pozycja w środowisku instytucji rządowych i samorządowych sprawiają, że podejmują one swoje decyzje w obszarze spraw zatrudnienia osób niepełnosprawnych zawsze konsultując je z POPON! Nieustępliwość i konsekwentne działanie POPON w procesie legislacyjnym, wielokrotnie uchroniło pracodawców przed wdrożeniem wadliwych rozwiązań prawnych.

Jako osoba niepełnosprawna lubię pomagać innym niepełnosprawnym i dlatego od 1998 roku pracuję w POPON, organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych. Organizuję szkolenia dla pracodawców i zakładów pracy chronionej na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowania dla pracodawców, prawa pracy, itp. Jednocześnie osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do nas po wszelkiego rodzaju informacje i porady odnośnie zatrudniania i zakładania własnej działalności.
Jednak moja największą motywacją w mojej pracy jest kontakt z ludźmi, pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Szanse i zagrożenia, które miały duży wpływ na Twoją karierę

Szanse: pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia, odnalezieniu się na rynku pracy, doradztwo jak założyć własną firmę.

Zagrożenia: ciągłe dokształcanie się w związku ze zmieniającymi się przepisami

Jako osoba niepełnosprawna najlepiej czuję się pracując na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Mimo, że jestem już na emeryturze nadal jestem aktywna zawodowo i cały czas się dokształcam.

Posiadam bardzo duże doświadczenie w sferze zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jako osoba niepełnosprawna doskonale rozumiem ich problemy i wyzwania. Staram się przygotować pracodawców osób niepełnosprawnych do zatrudniania osób niepełnosprawnych, by dzięki szkoleniom posiadali odpowiednia wiedzę i zdawali sobie sprawę i korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Co pomogło Ci najbardziej w drodze do miejsca w którym jesteś dzisiaj?
Konsekwencja w działaniu. Chęć pracy dla osób niepełnosprawnych i dla pracodawców, którzy ich zatrudniają. Mam satysfakcję ze swojej pracy za każdym razem jak zgłaszająca się do nas osoba niepełnosprawna znajdzie zatrudnienie lub założy własna firmę.

Decydujące czynniki sukcesu.
Co dało Ci inspirację do Twojego działania? Prosimy opisać przykłady ?
Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów w życiu społecznym i zawodowym. POPON organizuje konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.

Moje umiejętności to potrafienie uczenia się i wdrażania nowych informacji podczas pracy, łatwość adoptowania się do zmian, łatwość rozpowszechniania informacji, zdolność słuchania i rozwiązywania problemów innych ludzi, lubię budować partnerstwa, ważny jest dla mnie rozwój osobisty osób, które ze mną pracują, zdolności negocjacji, koordynowania i motywowania pracowników, szybkość podejmowania decyzji, wiem jak zarządzać moimi wszystkimi działaniami.

Co myślisz o przedsiębiorczości w ogóle?
Przedsiębiorczość jest dla wszystkich a szczególnie jest ważna dla osób niepełnosprawnych. Jest alternatywą na zatrudnienie i rozwój osobisty.
Wartości do osiągnięcia:
Przekonanie jak największej liczby pracodawców, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dla nich korzyścią a nie stratą i problemem.
Słabości do przezwyciężenia:
Nie zniechęcanie się jeżeli nie każdej osobie niepełnosprawnej nie jesteśmy w stanie pomóc.
Czy masz doświadczenie w mentoringu, coaching i/lub job shadowing? Jeśli tak, prosimy o opisanie swojego doświadczenia. Tak, mam doświadczenie w coachingu.