Baiba Baikovska

Vārds, uzvārds: Baiba Baikovska Ponaskova

Valsts: Latvija

Pilsēta: Rīga

Tautība: Latviete

Nozare: Nevalstiskais jeb trešais sektors

Amats: Doktorantūras studente, aktīvi darbojas organizācijā Wings for Wheels

Pamatinformācija: Rīgas Stradiņa Universitātē iegūts bakalaura grāds 'Starptautiskajās attiecībās', maģistra grāds 'Komunikācijā un mediju studijās', šobrīd Baiba turpina studijas doktorantūras programmā 'Komunikācijas kultūra un multimediji'.

Uzņēmuma nosaukums un mājaslapa: http://riga.ywamlatvia.org/wingsforwheels

https://mystory.me/story/baiba-baikovska/


Baiba Baikovska ir jauna, aktīva un iedvesmojoša sieviete, kura, neskatoties uz ierobežojumiem, ko varētu uzlikt fiziska invaliditāte, dodas pretī mērķim, iedvesmojot un iedrošinot citus - gan cilvēkus ar invaliditāti, gan bez tās, dodot padomu, sniedzot palīdzību un iedrošinājumu.


Esmu absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātē bakalaura studiju programmu 'Starptautiskās attiecības', maģistratūras programmu 'Komunikācija un mediju studijas' un tagad turpinu studijas doktorantūras programmā 'Komunikācijas kultūra un multimediji' ar mērķi izstrādāt disertāciju 'Invaliditātes konstruēšana politiskajā diskursā Latvijā'. Bakalaura studiju ietvaros biju Erasmus apmaiņā uz Norvēģiju, Oslo universitāti. Un pēc maģistratūras programmas absolvēšanas 5 gadus strādāju kristīgi izglītojošā organizācijā 'Agape Latvija' (www.agape.lv) ar augstskolu studentiem, palīdzot viņiem attīstīties intelektuāli, garīgi un emocionāli. Šajā laikā arī ieguvu nenovērtējamu pieredzi ar mentoringu un koučingu, kas pašlaik ir divas no manām sirdslietām, jo man patīk redzēt cilvēkus attīstāmies, uzstādot mērķus un tos sasniedzot. Pašlaik līdzīgā veidā paralēli studijām darbojos ar organizāciju 'Wings for Wheels' (www.w4w.lv), lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējumiem attīstīties un pieaugt emocionāli, garīgi un intelektuāli. Manas idejas pamatā, ka vēlos iedrošināt citus cilvēkus, ir manis pašas stāsts, ar kuru plašāk var iepazīties šeit: https://mystory.me/story/baiba-baikovska/

Savukārt ar savu disertāciju vēlos rosināt diskusiju un izmaiņas saistībā ar invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā.

Lai nokļūtu tur, kur es esmu, šobrīd man bija jāpārvar kādi sabiedrībā valdošie stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti un to radītās sekas uz manu pašas identitāti, motivāciju un mērķi un, lai gan man ir lieliski vecāki, man nācās arī pārvarēt vecāku pārāk lielo protekcionismu, lai sāktu dzīvot patstāvīgi. Visvairāk man manā ceļā palīdzēja iepazīšanās ar kristietību, Jēzu Kristu, jo Viņā es ieguvu stabilu pamatu, uz kura būvēt savu atjaunoto identitāti, kura man ir arī ļāvusi sasniegt to, kur esmu tagad.


Darboties manu aktivitāšu ietvaros mani iedvesmoja Jēzus Kristus un cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļi Latvijā, piemēram, sociālās aprūpes centros. 5 gadus, kamēr strādāju ar organizāciju 'Agape Latvija', biju mentore un koučs daudziem studentiem, kuri vēlējās pieaugt emocionāli, intelektuāli un garīgi. Man pašai ir koučs, ar kuru regulāri tiekamies un uzstādām mērķus. Esmu pabeigusi 'Agape Eiropa' rīkoto koučinga apmācību. Iegūtās zināšanas šajā jomā pielietoju pašlaik 'Wings for Wheels' un vadot studentiem studiju darbus savu doktora studiju ietvaros. Arī valsts piedāvātās iespējas un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti studijām, pieredze, darbošanās ar studentiem un ieraudzīšana, ka tas ir iespējams arī ratiņkrēslā, deva man iespēju un motivāciju uzsākt rīkoties. Savukārt draudus radīja valdošie stereotipi sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti un nepilnības invaliditātes politikas jomā Latvijā.

Man piemīt spēja uzrunāt maz pazīstamus vai nepazīstamus cilvēkus, es spēju akumulēt lielu daudzumu informācijas. Tāpat man piemīt pārliecība par to, ko daru – man ir svarīgi, ko daru, kāpēc to daru, ar kādu mērķi. Man piemīt spēja apvienot un motivēt cilvēkus komandā. Sevi uzskatu par optimistisku, radošu un atvērti domājošu personu.

Uzdrošināties!

Nebaidīties arī meklēt atbalstu, piemēram, mentoru vai kouču. Jo man pašai visus šos gadus ir bijis mentors vai koučs un tas man ir palīdzējis ļoti daudz virzīties uz priekšu. Atbalsts sievietēm ar invaliditāti, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, ir viena no jomām, kas vēl jāattīsta, tāpat nepieciešams pārvarēt nepilnības, kas saistītas ar nodokļu politiku saistībā ar uzņēmējdarbības sfēru, lai vairāk motivētu cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību.