Projekt 100 Mirrors Inclusive był promowany podczas konferencji w Warszawie

Projekt 100 Mirrors Inclusive był promowany podczas konferencji w Warszawie. 8 czerwca, fundacja Viva Femina reprezentowana przez Magdalenę Malinowską i Adama Hadława, wzięła udział w konferencji w Warszawie “Wymiary wsparcia w zawodowej integracji osób z niepełnosprawnością”. Konferencja była zorganizowana przez Polską Federację Zatrudniania Wspomaganego i Akademię Pedagogiki Specjalnej. Adam Hadław, ekspert rynku pracy, był jednym prelegentów a jego prezentacja dotyczyła roli organizacji pracodawców w budowaniu strategii zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. http://pfzw.pl/2018/06/11/konferencje-naukowa-fotorelacja/#more-1126

Opublikowany w News