Santa Survila

Vārds, uzvārds: Santa Survila

Valsts: Latvija

Pilsēta: Riga

Tautība: Latviete

Pamatinformācija: Maģistra izglītība finanšu tirdzniecībā (Latvijas Universitātē); šobrīd Sociālās integrācijas valsts aģenturā (SIVA) studē cilvēku resursu vadību.

Nozare: Nevalstiskais jeb trešais

Amats: Brīvprātīgā darbiniece dažādās organizācijās, projektu un pasākumu koordinatore organizācijā Wings for Wheels, Saeimas un NVO foruma koordinatore, nevalstisko organizāciju pārstāve Rīgas domes cilvēku ar invaliditāti konsultatīvajā padomē.

Uzņēmuma nosaukums un mājaslapa: http://sparniriteniem.mozello.lv


Santa nokļuvusi ratiņkrēslā ģenētiskas saslimšanas – muskuļu distrofijas jeb miopātijas dēļ, tomēr tas nav šķērslis sievietes aktīvajai sociālajai un profesionālajai darbībai. Santa kā projektu koordinatore darbojas organizācijā Wings for Wheels, kas darbojas cilvēku ar kustību traucējumiem labā, līdztekus organizējot nometni “Izaicinājums”, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat Santa aktīvi piedalās Saeimas sēdēs un diskusijās aizstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses.Esmu ieguvusi maģistra izglītību Latvijas Universitātē finanšu tirdzniecībā, taču šobrīd esmu ceļā uz papildus izglītības iegūšanu – Sociālās integrācijas valsts aģenturā (SIVA) apgūstu cilvēku resursu vadību. Lai arī esmu strādājusi algotu darbu – esmu bijusi veikala darbiniece un pat sardze, mani vislabāk raksturo brīvprātīgais darbs organizācijās un iniciatīvas uzņemšanās sfērās, kur tās trūkst.


Aktīvi piedalos Saeimas sēdēs un diskusijās, aizstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses. Pateicoties aktīvajai darbībai, šogad kļuvu par Saeimas un nevalstisko organizāciju NVO foruma koordinatori. Tas ietver starpniecību starp dažādām biedrībām un Saeimas priekšsēdētāju, kā arī dalību šīs ikgadējās konferences organizēšanā. Konferencē tiek apspriestas sabiedrībā aktuālas problēmas un iespējamie risinājumi no nevalstisko organizāciju skatu punkta. Tos tālāk izskata Saeimas sēdēs un nodod balsošanā, lai iedzīvinātu mūsu likumdošanā.

Liels šķērslis cilvēku ar invaliditāti integrācijā ir informācijas trūkums, birokrātija un cilvēku neuzņēmība uzlabot savu dzīvi. Man ļoti ir palīdzējis vīrs Aleksandrs, kurš ikdienā ir mans draugs un atbalsts. Vairākas manas rakstura īpašības, kuras izpaudušās tieši mana veselības stāvokļa dēļ, ir palīdzējušas neapstāties pusceļā un vienmēr pabeigt uzsākto. Uzņēmība, mērķtiecība un rezultāts.


Liela nozīme manā dzīves uztveres maiņā ir notikusi pateicoties Wings for Wheels iniciatīvas cilvēkiem ar kustību traucējumiem vadītājam Kasparam Apinim. Kaspars ir iedrošinājis mani iet uz priekšu, vienmēr tiecoties uz vislabāko rezultātu. Šī iepazīšanās pilnībā ir mainījusi manu dzīvi, radot interesi par cilvēku ar invaliditāti aktuālajiem jautājumiem un iespēju rūpēties par tiem cilvēkiem, kuri paši nespēj aizstāvēt savas intereses un palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti.


Šis brīvprātīgais darbs citu cilvēku labā piepilda manu dzīvi ar jēgu, sniedz daudz prieka un gandarījuma.

Gadu garumā krātā pieredze man iemācījusi vairākas prasmes –projektu rakstīšanu un to koordināciju, pasākumu organizēšanu un dažādu sponsoru piesaisti. Varu lepoties ar lieliskām organizēšanas prasmēm, kompetenci valsts likumdošanā, kas savukārt palīdz padomu došanā tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem šādu zināšanu trūkst. Sadarbojoties vairākos kanālos un uzņemoties iniciatīvu, esmu paplašinājusi savu kontaktu loku, tādējādi rodot iespēju vēl vairāk veiksmīgām sadarbībām nākotnē.

Galvenais ir nebaidīties! Es iesaku sākt ar to, kas ir pieejams uzreiz – nav jāgaida konkrētu apstākļu sakritība vai labāka diena, jo vislabākā diena, lai uzsāktu kaut ko darīt, ir šodiena!